กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๗/๒๕๖๔

ประชุมชี้แจงแนวทางการปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองพะเยา (ชุดใหม่)


วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองพะเยา (ชุดใหม่) โดยมีนางสาวนราภรณ์ มหาวงศ์ นักวิชการวัฒนธรรมชำนาญการ เป็นผู้ประสานงานอำเภอเมืองพะเยา เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองพะเยาชุดใหม่ พร้อมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการ โดยนายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมพบปะ พูดคุย กับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองพะเยาชุดใหม่ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share