กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๗/๒๕๖๔

ประชุมผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดประชุมผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือก ฯ ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ ๒ ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share