กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๗/๒๕๖๔

ประชุมการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น (เบื้องต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดประชุมการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น (เบื้องต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยา มีชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ได้ส่งแบบประเมินพร้อมหลักฐาน ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น ๖๕ แห่ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share