กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๑/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดธรรมโพธิ์ศรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี


ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดธรรมโพธิ์ศรี ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหา จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เจริญจิตภาวนา ถือศีล  ทำจิตใจให้ผ่องใส ตักบาตร ทำบุญ คนร่วมกิจกรรม 200 รูป/คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share