กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๑/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดใหม่กรงทอง จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี


ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จำนวนคนร่วมกิจกรรม 1,200 รูป/คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share