กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๑/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดบางกระเบา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี


จังหวัดปราจีนบุรี ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถือศีล อุโบสถ์ ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 1000 รูป/คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share