กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/๑o/๒๕๖๔

ปลัด วธ. ลงพื้นที่มอบความช่วยเหลือแก่วัดและประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)  ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของ มส. ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง มอบความช่วยเหลือแก่วัดและประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ วัดโพธิ์ ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share