กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/๑o/๒๕๖๔

ปลัด วธ. ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถวายกัปปิยภัณฑ์แก่คณะสงฆ์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการช่วยเหลือวัดและประชาชน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค "ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"


วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของ มส. ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถวายกัปปิยภัณฑ์แก่คณะสงฆ์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการช่วยเหลือวัดและประชาชน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค  "ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"  มี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีและเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ วัดกลาง ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share