กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/๑o/๒๕๖๔

“การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ” ตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ผู้สนใจสามารถเปิดดูได้ที่ https://www.m-culture.go.th/funeral/more_news.php?cid=๔๒


"การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ” ตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ผู้สนใจสามารถเปิดดูได้ที่ https://www.m-culture.go.th/funeral/more_news.php?cid=42 หรือ โทรศัพท์ 075-310057 (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช)
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share