กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๖/๒๕๖๑

นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ประชุมเพื่อค้นหาความต้องการของพื้นที่ ภายใต้โครงการวัฒนธรรมชุมชน


วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
นางสวรรยา โต๊ะจิ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
นางสาวจุฑาภรณ หวังกุหลำ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
และนางสาวแวยาวียะห์ วาโอ อาสาสมัครวัฒนธรรมประจำอำเภอยะรัง
และนายสรรพัศ มะหะจิ อาสาสมัครวัฒนธรรมประจำอำเภอเมือง
 ลงพื้นที่ประชุมเพื่อค้นหาความต้องการของพื้นที่ ภายใต้โครงการวัฒนธรรมชุมชน :
กระบวนการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนชายแดนใต้ ๒ หมู่บ้าน ๒ ตำบล
ของอำเภอยะรังและอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
(ภาคเช้า)
๑. บ้านต้นมะขาม ม.๔ ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง
(ภาคบ่าย)
๒. บ้านกอแลบีเละ ม.๗ ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง
จังหวัดปัตตานี..
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share