กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๖/๒๕๖๕

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗


วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรมซีเอชปัตตานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share