กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๖/๒๕๖๕

ประชุมคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕


วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวสถาพร ไชยผลอินทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
ประชุมคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕
โดยว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share