กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๕/๒๕๖๑

กิจกรรมโครงการจิตอาสาผู้นำชุมชนคุณธรรม


นที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาผู้นำในชุมชน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมความเป็นไทย ความมีน้ำใจไมตรี เพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนคุณธรรม พัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม cpot จากชุมชนคุณธรรม และ ศูนย์บันดาลไทย ต้นทุนสร้างสรรค์ สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี และร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะและศาสนสถาน และสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม. โดยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share