กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/๑๒/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมบ้านลุ่ม ทำการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(CPOT)


จังหวัดสตูล
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางจันทนา  สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายณพงศ์  ใบหมาดปันจอ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ลงพื้นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้านลุ่ม ม.๖ และบ้านสายควน ม.๗ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล ทำการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(CPOT)เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในชุมชนต่อไปรายงานโดยนายณพงศ์  ใบหมาดปันจอ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สวจ.สตูล
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share