กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/๑๒/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมบ้านบูเก็ตบูหงา จัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมด้าน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม


จังหวัดสตูล 23 ธันวาคม 2561
ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง บ้านบูเก็ตบูหงา ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล จัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมด้าน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อาทิ การทำบุญตักบาตรในชุมชน การแสดงทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพื่อบันทึกการถ่ายทำวิดิทัศน์เผยแพร่ผลงานของชุมชนคุณธรรม ต่อไป
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share