กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๑/๒๕๖๒

วัฒนธรรมจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางอาอีชะ เหมือนกู้ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศิลปะวิถี


วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางอาอีชะ เหมือนกู้ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศิลปะวิถี ณ โรงแรมเรือรัษฏา จังหวัดตรัง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share