กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๑/๒๕๖๒

นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายณพงศ์ ใบหมาดปันจอ ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประธานการประชุมการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายณพงศ์ ใบหมาดปันจอ ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประธานการประชุมการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐๒ ชุมชน ณ ห้องประชุมดาวเรือง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share