กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓๑/o๑/๒๕๖๒

นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑(พ.ศฺ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จังหวัดสตูล


วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑(พ.ศฺ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จังหวัดสตูล โดยมีนางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร ร่วมประชุมฯ ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล จัดโครงการขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญของรัฐในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เป็นวิกฤตคุณธรรมของคนในชาติ ให้เกิดความสมดุล ทั้งทางวัตถุและจิตใจ ประเทศชาติและประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ​ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share