กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๒/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมมัสยิดบ้านควนไสน(บาลายบ้านควนไสน) พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ


จังหวัดสตูล วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.
                   นางจันทนา  สิทธิพันธ์  วัฒนธรรมจังหวัดสตูล  พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ การทำกิจกรรมร่วมกัน สอนการทำขนมพื้นบ้าน ร่วมกับนักเรียนเยาวชนคนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และลานธรรม ลานวิถีไทย ณ  ชุมชนคุณธรรมมัสยิดบ้านควนไสน(บาลายบ้านควนไสน)  อำเภอละงู   จังหวัดสตูล
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share