กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๒/๒๕๖๒

นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ร่วมประชุมและนำเสนอการขับเคลื่อนงานชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล


วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในการนี้นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ร่วมประชุมฯ และนำเสนอการขับเคลื่อนงานชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ในเวทีประชุมด้วย ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share