กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๒

นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายณพงศ์ ใบหมาดปันจอ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน


วันที่ 4 พฤษภาคม 2562

นางจันทนา  สิทธิพันธ์  วัฒนธรรมจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายณพงศ์  ใบหมาดปันจอ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำฮิจเราะห์ 1440  ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านปันจอร์ ณ มัสยิดอ๊ะห์มาดีย๊ะปันจอร์ ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share