กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/o๕/๒๕๖๒

นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดโครงกาาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ "กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา บำเพ็ญจิตอาสา เกิดบารมี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.

นางจันทนา   สิทธิพันธ์  วัฒนธรรมจังหวัดสตูล  เป็นประธานพิธีเปิดโครงกาาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ "กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา บำเพ็ญจิตอาสา เกิดบารมี  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน  ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวังผาสามััคคี  ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share