กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านปลักหว้า จังหวัดสตูล โดยชาวบ้านภายในชุมชนบ้านปลักหว้า ร่วมกันประดิษฐิ์รถบุหงาตะลอร์ เพื่อร่วมประกวดขบวนบุหงาตะลอร์ ในงานสตูลอีดิ้ลฟิตรี โอเพนเฮ้าส์


ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านปลักหว้า จังหวัดสตูล  โดยชาวบ้านภายในชุมชนบ้านปลักหว้า ร่วมกันประดิษฐิ์รถบุหงาตะลอร์ เพื่อร่วมประกวดขบวนบุหงาตะลอร์ ในงานสตูลอีดิ้ลฟิตรี โอเพนเฮ้าส์ 1440

ณ ถนนบุรีวานิจ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล  ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ ชุมชนคุณธรรมฯบ้านปลักหว้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share