กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดหนองตุ จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดยโสธร


      วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดหนองตุ จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดยโสธร ณ วัดหนองตุ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

       กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

      ในการนี้ มีพระสงฆ์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๗๘ รูป/คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share