กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินการ จัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ช่างแทงหยวก สาขาช่างฝีมือดั้งเดิม


วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นางพวงคำ  ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายสมศักดิ์  สาโดด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะทำงาน ดำเนินการ จัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ช่างแทงหยวก สาขาช่างฝีมือดั้งเดิม ณ ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านเหล่าใหญ่ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตามโครงการ ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเป็นการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "ช่างแทงหยวก" ในด้านการทำปราสาทผึ้ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share