กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๖/๒๕๖๒

นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ สาโดด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะทำงาน ดำเนินการ จัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หมอลำเพลิน สาขาศิลปะการแสดง


วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางพวงคำ  ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายสมศักดิ์  สาโดด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะทำงาน ดำเนินการ จัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หมอลำเพลิน สาขาศิลปะการแสดง ณ ที่ทำการคณะอัศวินดาวรุ่ง ชุมชนคุณธรรมวัดหนองเลิง ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ตามโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share