กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๗/๒๕๖๒

นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล นำคณะบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ติดตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางเสวงบุญในมิติทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


วันที่ 3กรกฎาคม 2562 

นางจันทนา  สิทธิพันธ์  วัฒนธรรมจังหวัดสตูล นำคณะบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ติดตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางเสวงบุญในมิติทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ วัดนิคมพัฒนาราม ( ผัง7) ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share