กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


 

วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนายกิตติพัฒน์ อธิวัฒน์ธนาวงศ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และคณะข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และชุมชนคุณธรรมน้อมมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดห้วยรอบ

ณ อาคารศาลาการเปรียญวัดห้วยรอบ ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

โดยมีพระอธิการสมชาย เจ้าอาวาสวัดห้วยรอบ ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และร่วมรายงานผลการดำเนินงานฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share