กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๗/๒๕๖๒

พันเอกสุระ แก้วไพโรจน์ รอง.ผอ.รมน. จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง "บวร" รวมใจสร้างชุมชนคุณธรรม


วันที่ 10 กรกฎาคม 2562   เวลา 10.00น.

พันเอกสุระ  แก้วไพโรจน์ รอง.ผอ.รมน. จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง "บวร" รวมใจสร้างชุมชนคุณธรรม โดยมีนางจันทนา  สิทธิพันธ์  วัฒนธรรมจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ณ วัดอุไดพัฒนาวาส อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share