กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดหนองมะกอก จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เนื่องในเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒


วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดหนองมะกอก  ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เนื่องในเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ กิจกรรมเวียนเทียน และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดหนองมะกอก

นำโดยผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดหนองมะกอกเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share