กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบกน้อย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒


     วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบกน้อย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดบกน้อย ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

     ในการนี้ มีพระสงฆ์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share