กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๘/๒๕๖๒

นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประธานพิธีเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรมนำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสตูล


วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น.

นางจันทนา  สิทธิพันธ์  วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประธานพิธีเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรมนำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสตูล โดยมีผู้นำชุมชนคุณธรรมร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๕ ชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจและเเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ เพื่อให้จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป  ณ นกน้ำรีสอร์ท ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล     

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share