กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๘/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสานฮีต ๑๒ ฮีตที่ ๙ เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน และโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.

 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสานฮีต ๑๒ ฮีตที่ ๙ เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน และโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยพระครูสุกิจธรรมกร เจ้าคณะตำบลกระจาย เจ้าอาวาสวัดเชียงเพ็ง เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายธีรพงษ์ คุ่มเคี้ยม นายอำเภอป่าติ้ว เป็นประธานฝ่ายฆาราส  โดยกิจกรรมประกอบด้วย

๑)พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

๒)การแจกห่อข้าวน้อย  ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตามฮีต ๑๒ ของชาวอีสาน ที่เชื่อว่า ในคืนวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า เป็นวันที่ประตูนรกเปิด ยมบาลจะปล่อยให้ผีและวิญญาณเร่ร่อนออกมารับส่วนบุญ พุทธศาสนิกชนชาวอีสานจึงนำห่อข้าวอาหารคาวหวานไปวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงเช้ามืดของวัน เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้  และในช่วงเช้าก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยววัฒนธรรมประเพณีฮีต ๑๒ การขับร้องสรภัญญะพื้นบ้าน การจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share