กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๙/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดนาโป่ง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดนาโป่ง ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


     วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดนาโป่ง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดนาโป่ง ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

    ในการนี้ มีพระครูชินธรรมวิมล เจ้าคณะอำเภอทรายมูล เจ้าอาวาสวัดนาโป่ง เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชน เด็ก และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share