กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดอัมพวัน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เจริญจิตตภาวนา รักษาศีล ทำวัตร ฟังเทศน์ เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ)


วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดอัมพวัน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เจริญจิตตภาวนา รักษาศีล ทำวัตร ฟังเทศน์ เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดอัมพวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share