กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าหนองชุม จัดกิจกรรมปิดโครงการทำวัตรสัญจร ปีที่ ๔ ณ วัดป่าหนองชุม ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


      วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าหนองชุม จัดกิจกรรมปิดโครงการทำวัตรสัญจร ปีที่ ๔ ณ วัดป่าหนองชุม ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

       ในการนี้ มีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๔๒๘ รูป
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share