กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดหนองมะกอก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมปริวาสกรรม ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒


 วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดหนองมะกอก อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมปริวาสกรรม ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

ในการนี้ นางปภัสสร  ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมอนุโมทนาบุญฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share