กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/๑o/๒๕๖๒

จังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดกิจกรรม “จิตอาสา ขอขมา และสำนึกคุณ พระแม่คงคา”


จังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดกิจกรรม "จิตอาสา ขอขมา และสำนึกคุณ พระแม่คงคา”    

     ๒๙ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ท่านปลัดจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นการขอขมา และตอบแทนคุณของพระแม่คงคง เนื่องในโอกาสการจัดงานประเพณี ลอยกระทง ๑๐๐ ปี น่านนที วิถีจันท์ซึ่งกำหนดจัดงานดังกล่าวในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พ.ย. ๖๒ ณ วัดจันทนาราม อ.เมืองจันทบุรี สำหรับกิจกรรมจิตอาสานั้น จะจัดในวันที่ ๙ พ.ย. ๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณท่าน้ำวัดจันทนาราม  และนอกจากจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบริเวณท่าน้ำวัดจันทนารามแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทางน้ำ โดยมีเรือจากหน่วยงานต่างๆ จำนวนกว่า ๑๐ ลำ เข้าร่วมรณรงค์ เพื่อดูแลทำความสะอาดแม่น้ำจันทบูรด้วย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองเจ้าอาวาสวัดจันทนาราม  ผอ.ปภ.เขต ๑๗ รองนายกและ สท.เทศบาลเมืองจันทนิมิตร จ่าจังหวัด ผู้แทน อ.เมือง ฯ ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่า ฯ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งวัฒนธรรมจังหวัด และทีมงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share