กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/๑๑/๒๕๖๒

สืบสานต้มใบพร้าว!! สตูลชุมชนลานธรรมวิถีไทยบ้านควนไสน สืบสานการทำต้มใบพร้าว


     นางจันทนา  สิทธิพันธ์  วัฒนธรรมจ.สตูล ร่วมงานชุมชนเครือข่ายลานธรรมลานวิถีไทย ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่บัรนาซะ ม.1 บ้านควนไสน ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล  โดยมีชาวบ้าน ผู้นำศาสนา นักเรียนในชุมชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยชุมชนดังกล่าวถือเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่เป็นพหุวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีส่วนร่วมเรื่องคุณธรรม มีพลังที่เข้มแข็ง ทั้งส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ท้องถิ่น โดยเฉพาะมีการนำหลักศรัทธาความพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างความเข้าใจในการอยู่ดีมีสุข
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share