กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๔/๒๕๖๓

วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร


วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นายณพงศ์ ใบหมาดปันจอ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร มัสยิดใหม่บ้านกลาง ตำบลควนสตอ และมัสยิดสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฎอน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share