กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/๑๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สวจ.ยโสธร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร


วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร 
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต”  เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งมีผู้ส่งแบบเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒๒ ราย 
ที่ประชุม ได้พิจารณาคัดเลือกให้ นางสาวเจียมใจ สายรัตน์ นักเรียนชั้น ม.๕
โรงเรียนทรายมูลวิทยา อ.ทรายมูล จ.ยโสธร เข้ารับประกาศเกียรติคุณ"วัฒนธรรมวินิต”  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share