กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๓/๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐น. สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมชุมชนคุณธรรมฯ เพื่อรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดศรีบุญเรือง ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share