กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๗/๒๕๖o

ชุมชนคุณธรรมบ้านดงกระทงยาม ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชไทยพวนบ้านดงกระทงยาม หมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี


ชุมชนคุณธรรมบ้านดงกระทงยาม วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ชุมชนคุณธรรมบ้านดงกระทงยาม ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชไทยพวนบ้านดงกระทงยาม หมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการประสานจากไทยทีวี ช่อง 7 สี มาถ่ายทำสารคดี ชุมชนเข้มแข็ง ในเรื่องชาติพันธุ์ไทยพวน อาหาร (ขนมจีน ข้าวหลาม กระยาสารท) โฮมสเตย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน ซึ่งจะออกอากาศเวลา 17.55 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 รายการชุมชนเข้มแข็ง ช่อง 7 สี นำโดยผู้บริหารชุมชนคุณธรรม ท่านวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีมหาโพธิ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม วัดใหม่ดงกระทงยาม และผู้นำในชุมชน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share