ข่าวประกาศ :วีดิโอที่เกี่ยวข้อง


 ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ไฮไลท์


calendar

ปฏิทินวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด
 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วธ.

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Zoom (๒๗/o๗/๒๕๖๔)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการจัดทำระบบบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Card) การ์ดวันแม่ออนไลน์ "ฝากรักจากใจ ... (๒๗/o๗/๒๕๖๔)
 • ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๓/o๗/๒๕๖๔)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (๑๖/o๗/๒๕๖๔)
 • ประกวดราคาจ้างจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๕๖๔ (Bangkok ASEAN Flim Festival 2021) (๑๔/o๗/๒๕๖๔)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (o๙/o๗/๒๕๖๔)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (o๖/o๗/๒๕๖๔)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๙/o๖/๒๕๖๔)

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (๑๗/o๕/๒๕๖๔)
 • โครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Content Thailand Academy) : การต่อยอดนักสร้างสรรค์ (Content Creator M ... (๑o/o๔/๒๕๖๔)
 • กองพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (o๙/o๔/๒๕๖๔)
 • การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ & ... (๒๕/o๓/๒๕๖๔)
 • รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี่) ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒๙/๑๒/๒๕๖๓)
 • ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต (๒๑/๑๒/๒๕๖๓)
 • การประกวดอาร์ตเวิร์คฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 60 ปี (๒๗/๑๑/๒๕๖๓)
 • กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รับสมัครจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (๑๖/๑o/๒๕๖๓)

 • คำสั่ง/ประกาศ

 • ประกาศ กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ "อยู่ที่ไหน หัวใจก็ไทย" ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ สิงหาคม ... (๒๖/o๗/๒๕๖๔)
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำ ... (๒o/o๗/๒๕๖๔)
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (๑๒/o๗/๒๕๖๔)
 • กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ (o๓/o๗/๒๕๖๔)
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพ ... (o๗/o๖/๒๕๖๔)
 • เลื่อนกำหนดการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงา ... (o๓/o๕/๒๕๖๔)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองพิธีศพที่ได้รับพระราชทา ... (๒๗/o๔/๒๕๖๔)
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเง ... (๒๑/o๔/๒๕๖๔)
 • ติดตาม
 • สมัครรับข่าวสารวัฒนธรรม